Proces kwalifikacyjny

i_35.jpg

Wymagania dla praktykantów często są konstruowane wokół określonych cech, jakie kandydat powinien posiadać, niekoniecznie wokół twardych umiejętności.

Te ostatnie można przecież zdobyć właśnie podczas odbywania praktyki. Dzięki temu osoby o bardzo różnym  różnym wykształceniu,  doświadczeniu i stopniu znajomości języka obcego są w stanie spełnić kryteria potencjalnego praktykanta.

Trzeba tylko wszystkie swoje atuty wyeksponować w CV tak, by brzmiały przekonująco :)


Kolejne kroki w procesie rekrutacji to:

  • Wypełnienie formularza online
  • Przesłanie CV w języku angielskim z aktualnym zdjęciem
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Przydzielenie studentom konkretnych hoteli
  • Podpisanie umów z biurem Praktyki Studenckie i uiszczenie opłat manipulacyjnych
  • Podbicie umów na Uczelni lub w szkole