Kontakt

i_35.jpg
 

Praktyki Studenckie

ul. Podłęska 17c/36
  30-865 Kraków

tel.: 0048 6604 909 14

fax.: 0048 12 3832 381

email: biuro@praktykistudenckie.eu